Available courses

This is experimental micro-learning course in Orthopedics  and Traumatology for medical students in Medical University of Plovdiv.

Това е експериментален курс използващ стратегията за микро обучение и микро уроци по Ортопедия и Травматология за студенти по медицина в МУ Пловдив.